လွတ်လပ်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို ပုံဖော်ချင်တဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်တို့အတွက် မျှဝေရာ။ Dream Lab – Empowering Entrepreneurs